مقامات واشنگتن : امریکا عملیات کمک به ترکمن ها ی شیعه عراق را بررسی می کند

عراق,ترکمن

تهران ؛ ایرنا - مقامات واشنگتن روز چهارشنبه اعلام کردند : امریکا در حال بررسی برای کمک به ترکمن های شیعه ی منطقه امرلی است که در شمال عراق در محاصره نیروهای داعش قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ، این مقامات خاطرنشان کردند : عملیات کمک به ترکمن ها در آمرلی در صورت تایید می تواند شبیه اقدام نظامی باشد که امریکا پیشتر طی ماه جاری برای کمک به هزاران تن از ایزدیهای آسیب پذیر در کوهستان سنجار یک منطقه دیگر در شمال عراق انجام داده است.

هواپیماهای باری امریکا برای ایزدی ها مواد غذایی و آب فروریختند و در عین حال جنگنده های امریکا نیز مواضع شبه نظامیان داعش را بمباران کردند.

یک مقام دفاعی امریکا گفت :ˈ هنوز هیچ تصمیم نهایی ˈ گرفته نشده و دولت کماکان می کوشد تصویری واضح تر از رویدادهای این شهر شمالی دریافت کند.

این مقام که به شرط عدم افشای هویت خود سخن می گفت، افزود : ما هنوز در وضعیت تجزیه و تحلیل حقایق قرار داریم .

مقامات سازمان ملل در مورد کمبود فزاینده مواد غذایی و آب در آمرلی و خطر رویارویی ترکمن های شیعه با یک ˈ قتل عام احتمالی ˈ درصورت غلبه داعش بر این شهر هشدار داده اند.

نیروهای امنیتی و شبه نظامیان شیعه عراقی با تجمع در شمال و جنوب آمرلی قصد دارند این شهر را پس از متجاوز از دوماه پایداری از محاصره داعش خارج کنند.

یک مقام دیگر دفاعی نیز به شرط عدم افشای هویت خود گفت : امریکا سناریوهای مختلفی را بسته به نیاز ها و درخواست بغداد مورد بررسی قرار داده است.

وی افزود : ممکن است عملیات و کمک امریکا به منطقه امرلی بشردوستانه و هم نظامی باشد.

مترجمام 1403 ** 1917
کد N470164