متن نامه رهبر حوثی ها به رئیس جمهور یمن منتشر شد

خبرگزاری تسنیم نوشت:

 پایگاه رسمی جنبش انصارالله یمن نوشت که کمیته دولتی مذاکره کننده در صعده هیچ اختیاری از خود نداشت و تنها با وعده چند وزارتخانه می‌خواست انصارالله را فریب دهد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، متن نامه عبدالملک الحوثی رهبر حوثی‌ها خطاب به رئیس جمهور یمن به شرح زیر است.

جناب برادر محترم عبدربه منصور رئیس جمهور یمن

با درود و تهنیت

با توجه به حس مسئولیت پذیری دینی، ملی و اخلاقی نسبت به ملت یمن که از فساد در دوره های مختلف رنج برده و این امر باعث شده است تا در جنبه های مختلف زندگی به این اُفت آشکار برسد و از آنجائیکه این ملت با آمدن به خیابانها و میادین در حضوری گسترده، مخالفت خویش با مصوبه آزادسازی حامل های انرژی و درخواست برای تغییر دولت و اجرای ماحصل کنفرانس گفت وگوی ملی را ابراز می دارد و از آنجائیکه که ما به طور یقین درک می کنیم علت رسیدن کشور به افق های مسدود و اتخاذ گزینه های دشوار از یک سو همان زیرپا گذاشتن نتایج و ماحصل گفت وگوهای ملی است که بر شراکت ملی تاکید می کند و از سوی دیگر، تلاش دولت برای همچنین به حاشیه راندن عمدی همه کسانی می باشد که در ساختارش نمی گنجند یا بیان کننده گرایش های تنگ نظرانه حزبی آن نیست و از آن سوی دیگر، (علت رسیدن کشور به افق های مسدود و اتخاذ گزینه های دشوار) شعله ور کردن جنگ های طائفه ای در اینجا و آنجا و حمایت مالی از این جنگ ها از خزانه کشور و بسترسازی برای بانفوذان و فاسدان برای چپاول اموال عمومی و ثروت ها و اعطای تسهیلات و بخشودگی های بزرگ است و از آنجائیکه نیاز به اتخاذ تصمیمات اقتصادی دشوار نتیجه همان شکست سیاسی مفتضحانه در مدیریت کشور از سوی دولت تشکیل شده براساس سهم خواهی ها و تقسیم مناصب - نه فقط در پست های بالای کشوری بلکه در همه دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف- و این دولت مسئول کامل شکست اقتصادی و سیاسی و امنیتی وضعیت کنونی است و از منظر تمایل شدید ما به دستیابی به راهکارهای عادلانه همسو با جنبش مردمی انقلابی و برای بستن راه به روی کسانی که در کمین میهن نشسته اند و نه به منافع ملت و نه ساختن کشور اهمیت می دهند و نیز تمایل فراوان ما برای ارایه بیش از یک راهکار به برادران تیم دولتی که به اینجا (صعده) آمدند و با بحث و بررسی مفصل به این نتیجه رسیدیم که نامه ای به شما ارایه و دیدگاه خود برای راهکارها را برای شما توضیح دهیم؛ راهکارهایی که اتخاذ آنها خوب است و نه بر اقتصادی ملی و نه موضع دولت تاثیر می گذارد و دوره ای جدید از شراکت ملی را بنیان می گذارد که در آن همه مردم میهن در کنار رهبران کشور مسئولیت ها را برعهده می گیرند.

دوست داریم خاطرنشان کنیم که اقدام ما در ارایه دیدگاهمان از باب اهمیت فراوان ما به مهین و توصیه های برادرانه به جناب رئیس جمهور است که ایشان اشتباهات و عواقب این دولت فاسد را متحمل نشوند و با همدیگر برای ایجاد یک چارچوب توافقی به منظور برون رفت از بحران کنونی تلاش کنیم و از این رو دیدگاه خود را به جنابعالی به شرح زیر ارایه می دهیم:

اول: آزاد سازی حامل های انرژی

الف - بازنگری در مصوبه آزادسازی قیمت های فرآورده های نفتی و پاسخ به خواسته های مردم.

ب- اتخاذ تصمیمات فوری برای بستن منافع فساد شناخته شده تا اینکه توافق درباره بسته ای از این تصمیمات صورت گیرد.

ج- تشکیل یک کمیته اقتصادی مورد اتفاق و متشکل از کارشناسان و متخصصان اقتصادی در کشور برای بررسی وضعیت اقتصادی و آگاهی از منابع کشور و هزینه های آن و شناسایی مشکلات ناشی از فساد و تدوین راه حل ها و پیشنهادهای لازم.

دوم: دولت

الف- صدور دستور برکناری دولت کنونی و تشکیل دولتی کاردان که تبلور شراکت ملی باشد و توافق بر سر برنامه های آن در طول مدت دو هفته از تاریخ برکناری دولت کنونی.

ب- انتخاب نخست وزیر مستقل و شناخته شده از نقطه نظر کاردانی و سالم بودن و مورد توافق تا اینکه توافق درباره انتخاب سایر وزیران صورت گیرد.

ج- تحقق شراکت ملی واقعی در همه دستگاهها و نهادهای کشوری براساس ماحصل و نتایج کنفرانس گفت و گوی ملی.

سوم: شراکت در تصمیم گیری سیاسی

چهارم: بازنگری در دستور تشکیل هیئت ملی پیگیری و نظارت بر اجرای نتایج و مصوبات کنفرانس گفت وگوی ملی و کارهای کمیته تدوین قانون اساسی و تصویب پیش نویس نهایی آن (کنفرانس) که ارزیابی تخلفات صورت گرفته درخصوص موارد مورد توافق در کنفرانس گفت وگوهای ملی را تضمین و آن را قادر به ایفای نقش خود می سازد.

پنجم: ملزم کردن نهادهای رسانه ای رسمی به دنبال کردن سیاست توافقی و پایان دادن به حاشیه راندن دیگران و دست برداشتن از تحریک آمیزی مذهبی و نژادی و ایجاد درگیری و التزام به اصل بی طرفی در برخورد با اختلافات سیاسی براساس نتایج و برآیند کنفرانس گفت وگوی ملی.

ششم: توافق درباره یک سازوکار اجرایی مفصل و زمانبندی شده برای اجرای بندهای توضیح داده شده در بالا.

هفتم: بعد از توافق درباره بندهای بالا و اعلام تصمیم درخصوص موضوع آزادسازی حامل های انرژی و برکناری دولت کنونی و توافق درباره تشکیل دولت جدید، چادرهای برپا شده در ورودیهای شهر صنعا به عنوان اولین گام برداشته خواهد شد.
وقتی دولت جدید براساس آنچه توافق درباره آن صورت گرفت، تشکیل شود، چادرهای برپا شده در داخل شهرداری برچیده خواهد شد.

وقتی اجرای سایر موارد آغاز شود، جنبش انقلابی (مردم) متوقف خواهد شد.

در پایان: ما تاکید می‌کنیم که این دیدگاه ارایه شده از طرف ما نشات گرفته از تمایل فراوان ما به امنیت و ثبات و منافع کشورمان و همچنین به منظور گرفتن فرصت از دست کسانی است که در کمین میهن نشسته اند و هم و غم آنها فقط زندگی بر روی آه و ناله های ملت گرسنه یمن است.

اشار می کنیم که اتخاذ تصمیمات شجاعانه از سوی جنابعالی، در وهله اول و آخر به نفع ملت خاهد بود و ملت یمن این گام های مثبت را ارج خواهد نهاد.

با خالصانه ترین درود و تقدیر

برادر شما/ عبدالملک بدالدین الحوثی.

4949

کد N470054