پس از اقامه نماز جمعه برگزار می‌شود؛

جشن پیروزی غزه همراه با تظاهرات اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین

سایر حوزه ها

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه ای از عموم مردم شریف ایران اسلامی دعوت کرد تا در تظاهرات ضد صهیونیستی اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین که پس از اقامه نماز جمعه این هفته (7شهریور) در 7 استان کشور، برگزار می‌شود شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت دهۀ کرامت، پیروزی بزرگ و شیرین مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای از عموم مردم شریف ایران اسلامی دعوت کرد تا در تظاهرات ضد صهیونیستی اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین که پس از اقامه نماز جمعه این هفته (7شهریور) در 7 استان کشور، برگزار می‌شود شرکت کنند.

این بیانیه به شرح زیر است:

ضمن تبریک پیروزی بزرگ وشیرین مقاومت اسلامی فلسطین و مردم مظلوم غزه و با  ابراز همدردی با مردم مظلوم و بی‌پناه غزۀ مقاوم و محکومیت نسل‌کشی و قتل‌عام عمومی غیر نظامیان بی‌‌گناه ،  از ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی در استان‌های  هفتگانه ذیل خواست تا جمعه این هفته پس از اقامه نماز با شکوه جمعه در تظاهرات ضد صهیونیستی علیه کشتار  بی‌رحمانه رژیم اشغالگر قدس خشـم و نـفرت و انـزجار خود را از این رژیم جعلی و کودک کش، فریاد زنند و این پیروزی بزرگ را جشن بگیرند.

اینک پس از پنجاه روز مقاومت جانانه و ایستادگی سرسختانۀ  مردم بی‌پناه و مظلوم غزه در مقابل ددمنشی رژیم جلاد  و کودک‌کش صهیونیستی ، شاهد سومین  شکست پی در پی ،  فضاحت‌بار و شرم‌آور  رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی بوده  و بخشی از توان بالا و ظرفیت استثنایی گروه های جهاد اسلامی و مقاومت اسلامی فلسطین را به نمایش گذاشت .
علی رغم این پیروزی بزرگ و راهبردی در صحنۀامروز غزه؛ مقاومت اسلامی و مبارزه مردم مظلوم فلسطین به هیچ وجه تعطیل بردار نیست  و  مقاومت اسلامی تا خروج کامل رژیم جعلی صهیونیستی از سرزمین های اشغالی فلسطین و تحقق خواسته های مشروع ملت قهرمان فلسطین واحقاق کامل حقوق آنان از وظایف ذاتی ، شرعی و انسانی  خود  در  راه مبارزه با ظلم ، ستم ، طاغوت ، اشغال و تجاوز وترور دست بر نمی دارد.

اینک ایستی سردمداران و عوامل مزدور رژیم سفاک و کودک کش صهیونیستی به عنوان جنایتکاران جنگی در دادگاه های صالحه و بین المللی مورد محاکمه قرار گیرند؛  در همین راستا و با توجه به پذیرش آتش بس  و  قبول مطالبات مردم مظلوم غزه  توسط این رژیم جلاد،  مردم خداجو و ظلم‌ستیز ایران اسلامی در خیزشی عظیم در تظاهرات ضد صهیونیستی جمعۀ این هفته حمایت همه‌جانبه خود را از مردم مظلوم غزه و آرمان آزادی قدس شریف به نمایش ‌گذاشته  واین پیروزی بزرگ و شیرین را جشن می گیرند.

این تظاهرات و جشن پیروزی بزرگ  همزمان با دهه کرامت در استان‌ها ی قزوین، اردبیل، سمنان، کهکیلویه و بویر احمد، راسان جنوبی، لرسـتان  و هرمزگان  با حضور گسترده و آگاهانۀ مردم شریف ایران اسلامی برگزار خواهدشد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان بیانیۀ خود  با دعوت مجدد از عموم آحاد و اقشار و اصناف مختلف مردم استان های اعلام شده و تمامی وفاداران به آرمان قدس شریف دعوت می‌کند تا همگام و هم‌صدا با سایر مردم بصیر و همیشه در صحنۀ ایران اسلامی، با حضور حماسی، انقلابی و گسترده خود در تظاهرات مردمی و ضد صهیونیستی جمعه 7 شهریور، ضمن اعلام حمایت از غزۀ مقاوم وستمدیده، فریاد مظلومیت آنان را به گوش جهانیان رسانده و این پیروزی بزرگ را جشن گیرند .