رئيس سازمان بسيج سازندگي:

اقتصاد مقاومتي تنها فرمول براي رسيدن به استقلال اقتصادي كشور است

نیروهای مسلح

سردار عزیزی رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور با بیان اینکه پذيرفتن كار سنگيني مانند اقتصاد مقاومتي و امر سازندگي نيازمند صرف توان و انرژي بسياري است، گفت: اقتصاد مقاومتي تنها فرمول براي رسيدن به استقلال اقتصادي كشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهيم عزيزي، رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور در همايش توجيهي اقتصاد مقاومتي كه در ستاد اين سازمان برگزار شد، طي سخناني اظهارداشت: بدون شك پذيرفتن كار سنگيني مانند اقتصاد مقاومتي و امر سازندگي كه برگرفته از اعتقاد عميق است، نيازمند صرف توان و انرژي بسياري است.

وي افزود: امروز مجموعه بسيج سازندگي در خط مقدم جهاد اقتصادي با دشمن قرار دارد و اين امر توفيقي است كه نصيب بسيج شده است.

رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور اظهار كرد: كافي است كه ما اين باور را در خود و در مجموعه ايجاد كنيم كه ما درگير يك جنگ تمام عيار اقتصادي هستيم و خداوند به ما توفيق پيدا كرده ايم كه فرماندهان و افسران اين ميدان باشيم.

 عزيزي تصريح كرد: اگر اين باور در ما و مجموعه ما خوب شكل بگيرد، اين مسير هموارتر و كم هزينه تر طي خواهد شد، البته معناي اين باور اين نيست كه تنها خود نبرد را قبول داشته باشيم و وظايف را مطابق با شرايط زمان درك نكنيم.

وي گفت: روز گذشته در جمع بسيج كارگري تهران بزرگ چند نكته را در خصوص استقلال اقتصادي بيان كردم كه چرا رهبر معظم انقلاب بر روي اقتصاد تاكيد فرموده اند و چرا اين مهم در دستور كار نظام اسلامي قرار گرفته است و چرا الزامات اقتصاد مقاومتي تعريف و وظايف آن گوشزد شده است.

رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور عنوان كرد: مهمترين دليل اين امر اين است كه اگر حركتي كه نظام اسلامي در حوزه اقتصاد شروع كرده با برخي عدم موفقيت ها روبرو شود، بازنده ميدان خواهيم بود و همچنين به ساير عرصه ها صدماتي وارد مي شود.

 عزيزي بيان كرد: براي انقلاب اسلامي سه آرمان و هدف اعلام شد كه عبارت بودند از استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي؛ تهديدات و فعاليت هاي دشمن در طول سال ها براي از بين بردن اين اين هدف بود، به فضل الهي در حوزه آزادي به آزادي كه منطبق با اسلام است، دست يافته ايم و توانستيم همه اقشار را از بند ستم شاهي آزاد كنيم.
وي اظهار كرد: در حوزه نظام متكي بر دين و انديشه ديني به نام جمهوري اسلامي گام هاي بزرگ و اساسي برداشته ايم و نظام اسلامي را شكل داده ايم، البته دولت و امت اسلامي يك ويژگي هايي دارد كه به فضل الهي به آن خواهيم رسيد.

رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور تصريح كرد: در بُعد استقلال به بخشي از خواسته هايمان دست يافتيم، البته فرايند استقلال ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ... دارد و در اين ميان يك حلقه مفقوده وجود دارد و آن استقلال اقتصادي است كه تاكنون نتوانسته ايم به طور كامل به آن دست پيدا كنيم.
مهندس عزيزي گفت: در بُعد اقتصادي آسيب هايي متوجه نظام اسلامي است و در حال حاضر بسيج و سپاه در اين عرصه علمدار اقتصاد مقاومتي است، زيرا از حياتي ترين مباحث نظام اسلامي بحث اقتصاد است.

وي عنوان كرد: اقتصاد مقاومتي تنها فرمول براي رسيدن به استقلال اقتصادي كشور است و بايد به اين نكته توجه كرد كه استقلال اقتصادي تكميل كننده اهداف انقلاب اسلامي است و ما بايد در اقتصاد مقاومتي فضا را عملياتي كنيم و اين حركت ها تداعي كننده دوران دفاع مقدس است، هر چند ساير بخش ها از اولويت خارج نيست.
رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور بيان كرد: براي رسيدن به درك درست بايد دور هم جمع شويم و سياست هاي هماهنگي را با هم به پيش ببريم و در اين راستا ترويج روحيه و فرهنگ جهادي از اهداف ما محسوب مي شود.

مهندس عزيزي گفت: فعاليتهايي در اقتصاد مقاومتي در اين سازمان هدف گذاري كرده ايم و اين فعاليتها بر اساس نيازها و ظرفيتهاي استانها در نظرگرفته شده است، همچنين ما در سال 1392 توانستيم 23 هزار واحد كوچك اقتصاد مقاومتي را راه اندازي كنيم.

وي در پايان خاطرنشان کرد: اين سازمان پيش بيني كرده است كه در سال 93 بتواند 39 هزار و 500 واحد اقتصاد مقاومتي را عملياتي كند و در اين راستا منابع بانك مهر اقتصاد پشتيبان اين واحدهاست، همچنين بسيج سازندگي در استانها در بخشهاي مختلف نيازمند جهاد كشاورزي است.