آیت الله مهدوی کنی همچنان دبیرکل روحانیت مبارز است

فارس نوشت:

آیت‌الله موحدی‌کرمانی درباره احتمال دبیرکلی خود در جامعه روحانیت گفت:‌ در این باره شورای مرکزی باید تصمیم‌گیری کند اما آیت‌الله مهدوی‌کنی به عنوان دبیرکل جامعه روحانیت در قید حیات بوده و همچنان دبیر جامعه است.

این عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه جلسات جامعه روحانیت به صورت منظم برگزار می‌شود، گفت: جلسه شب گذشته جامعه روحانیت با حضور برخی از اعضای شورای مرکزی برگزار شد.

آیت‌الله موحدی‌ کرمانی درباره احتمال دبیرکلی خود در جامعه روحانیت گفت: در این باره شورای مرکزی باید تصمیم‌گیری کند اما آیت‌الله مهدوی‌کنی به عنوان دبیرکل جامعه روحانیت در قید حیات هستند و از این رو همچنان ایشان دبیر جامعه است.

عضو جامعه روحانیت مبارز درباره جزئیات جلسه شب گذشته یادآور شد: بیشتر مباحث سیاسی روز جامعه و جهان از جمله پیروزی مقاومت در غزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

23231

 

کد N469741