رییس صندوق بین المللی پول کناره گیری از مقامش را رد کرد

فرانسه صندوق بین المللی پول

تهران – ایرنا- ˈکریستین لاگاردˈ رییس صندوق بین المللی پول به رغم اتهام فساد مالی، اعلام کرد که از سمت خود استعفا نمی دهد.

به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری فرانسه از پاریس، لاگارد که پرونده فساد مالی موسوم به ˈبرنار تاپیˈ علیه او به جریان افتاده و اتهام او نیز سهل انگاری در این ماجرا عنوان شده، اعلام کرد که از ریاست صندوق بین المللی پول کناره گیری نمی کند.

وی قرار است در دیوان عدالت اداری که به اتهامات مطرح شده علیه وزرای دولت های فرانسه رسیدگی می کند برای روشن شدن پرونده فساد مالی چند میلیون یورویی حاضر شود.

این پرونده به ماجرای سال 2008 میلادی در مورد پرداخت 400 میلیون یورو از بودجه دولت به تاپی از تجار و ثروتمندان فرانسه مربوط می شود که بانک دولتی ˈکردی لیونهˈ نیز در آن مشارکت داشته است. این در حالی است که لاگارد در فاصله سال های 2007 تا 2011 وزارت دارایی فرانسه را بر عهده داشته است.

وی که برای چهارمین بار به دادگاه احضار می شود، پیشتر در ماه مارس با تکذیب اتهامات مطرح شده اعلام کرده بود که همواره در راستای منافع کشور و در چارچوب قانون عمل کرده است.

اروپام ** 9053**5981
کد N469335