معاون وزیرکشور از شهرداری تهران خواست دستورالعمل ویژه بحران را تدوین کند

نامه به شهردار,بحران

تهران- ایرنا- اسماعیل نجار معاون وزیرکشوردر پی حادثه سقوط هواپیمای ایران 140 و جان باختن بیش از 39نفر از هموطنان در نامه ای از شهردار تهران به عنوان رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرتهران خواست تا در مهلتی دوماهه، دستورالعمل ویژه بحران شهر تهران را تدوین کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نجار از «محمد باقر قالیباف » خواسته است این دستور العمل را تدوین و جهت بررسی و تصویب به شورای هماهنگی و شورایعالی مدیریت بحران کشور ارجاع دهد.

در این نامه با تاکید بر ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حادثه سقوط هواپیمای ایران 140 و آمادگی و ارتقای توان مقابله مدیریت شهری برای پاسخگویی سریع و موثر وکاهش خسارات و تلفات احتمالی حوادث، از شهرداری تهران خواسته شده است دستورالعمل مزبور در آمادگی و مقابله با بحران شهر تهران هر چه سریعتر آماده و ارایه شود.

در این نامه به مهار و مدیریت بحران، اقدامات قبل از وقوع بحران، اقدامات حین وقوع و اقدامات بعد از وقوع بحران به عنوان سر فصل های اصلی برای تهیه دستورالعمل به عنوان یک ضرورت تاکید و توضیحاتی نیز درباره هر یک از این محورها به شهردارتهران ارایه شده است.

این نامه دوم شهریورماه جاری به دفترشهردار ارجاع شده وهنوز پاسخی به آن داده نشده است.

این خبر در حال تکمیل است.

سیام/ 9136**1572
کد N469239