واتیکان: رخدادهای عراق، درگیری میان اسلام و مسیحیت نیست

عراق,ایتالیا

رم - ایرنا - کاردینال ˈپیترو پارولینˈ نخست وزیر واتیکان با اشاره به اوضاع ناگوار عراق تاکید کرد: آنچه در عراق به وقوع پیوسته است، درگیری میان اسلام و مسیحیت نیست.

به گزارش ایرنا، نخست وزیر واتیکان در گفت و گو با خبرگزاری ˈواتیکان اینسایدرˈ با اشاره به اینکه برخی آنچه را که در عراق رخ می دهد، برخورد میان مسیحیت و اسلام می دانند، گفت: این یک ساده نگری است، گزارشهای رسیده حاکی است که مسلمانان زیادی از این وضع رنج می برند و با مسیحیان همدردند، بنا بر این به هیچ وجه نمی توان گفت که این یک درگیری میان اسلام و مسیحیت است.

وی با اشاره به جنایات داعش اظهار داشت: اکثر مسلمانان چنین روش های وحشیانه و ضد انسانی را نفی می کنند. متاسفانه برخی از این روش ها استفاده می کنند ولی فکر می کنم بسیاری از هم دینان آنها با این روش ها موافق نباشند. امیدواریم که حتی آنها نیز در این جهت موضع گیری کنند و در نتیجه تشخیص داده شود چه کاری می توان و چه کاری نمی توان انجام داد. امیدواریم که جهان اسلام حرفی بزند.

وی در باره رویدادهای عراق گفت: پاپ در این باره قبلا صحبت کرده و من نمی خواهم سخنان او را تفسیر کنم. من عقیده دارم که این شرایط باعث نگرانی زیاد مسیحیان و تمام اقلیت های دیگر شده است . امیدواریم که پناهندگان بتوانند به دهکده های خود بازگردند و بتوان از طریق یک اقدام سیاسی همگانی عراق را بازسازی کرد تا در آن همه اقلیت ها جایگاه های خود را داشته باشند و بتوانند در ساخت کشور سهیم باشند.

وی در مورد نقش جامعه بین الملل در بحران عراق گفت: قطعا جامعه بین الملل باید مداخله کند و حضور داشته باشد. ممکن نیست که عراق در این شرایط بتواند بتنهایی مشکلاتش را حل کند.

نخست وزیر واتیکان در باره ˈکسانی که واتیکان را متهم به سکوت و یا مداخله اندک در قبال اوضاع غم انگیز عراق می کنند ˈ، افزود: برای حل مشکلات همیشه لازم نیست فریاد زد، راه ها و روش های دیگری نیز وجود دارد. در هر صورت پاپ در موارد بسیاری صحبت کرد. قطعا نمی توان گفت کلیسا بیش از حد سکوت کرده بخصوص اینکه تلاش می شود تا کمکی واقعی به حل این مشکلات شود.

پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک ها در اواخر مرداد با ارسال نامه ای به ˈفواد معصومˈ رییس جمهوری عراق خواستار حل بحران انسانی اقلیت ها در این کشور شد و نوشت: ˈمن با قلبی پر از درد و رنج اوضاع دردناک مسیحیان و سایر اقلیت های مذهبی را که مجبور به ترک خانه و کاشانه شان شده اند و شاهد نابودی اماکن دینیشان هستند، دنبال می کنم و از شما می خواهم تا این بحران انسانی را حل کنید.

ˈ من بار دیگر از همه کسانی که مسوولیت سیاسی دارند می خواهم تا از تمام ابزار برای حل بحران انسانی در عراق استفاده کنندˈ.

رهبر کاتولیک ها اخیرا نیز در بازگشت از سفر به کره جنوبی با اشاره به بحران عراق، متوقف کردن متجاوزان (گروه تکفیری داعش) را مشروع خواند و آن را حق بشریت دانست اما تاکید کرد که این وظیفه سازمان ملل است و نباید قدرت های بزرگ بار دیگر بدین بهانه کشوری (عراق) را فتح کنند.

وی تاکید کرد: متوقف کردن متجاوز ستمگر حق بشریت و حق خود متجاوز است تا متوقف شود و شر نکند.

پاپ همچنین گفت که با همکارانش تمام گام های لازم را در باره اوضاع عراق مطالعه کرده است و ضمن صدور بیانیه، نامه ای نیز به دبیر کل سازمان ملل فرستاده و کاردینال ˈفیلونیˈ را به عنوان فرستاده ویژه خود به کردستان عراق گسیل داشته است .

پاپ همچنین برای سفر به کردستان عراق ابراز آمادگی کرد.

اروپام**1**461**1663**1479
کد N469114