با رای نمایندگان مجلس؛

دو عضو مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی ائتخاب شدند

مجلس

با رای نمایندگان مجلس دو نماینده جهت عضویت در هیات امنای صندوق توسعه ملی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه انتخاب دو نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه جهت عضویت در هیات امنای صندوق توسعه ملی در دستور کار نمایندگان قرار داشت.

شکری و علیپور به عنوان نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی و عبدالله زاده و تابش به عنوان نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان نامزدهای عضویت در هیات امنای صندوق توسعه ملی معرفی شدند.

شکری با 94 رای و عبدالله زاده با 97 رای از مجموع 160 رای اخذ شده به عنوان اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی انتخاب شدند.