کارشناس روس:

تجربیات ایران در زمینه تحریم ها می تواند برای روسیه الگو باشد

الگوپذیری از ایران

مسکو - ایرنا- روسلان پوخوف رییس مرکز تحلیل راهبردها و فناوری های روسیه با اشاره به ضرورت چاره اندیشی مسکو برای رویارویی با تحریم های غرب اعلام کرد که مقام های روس می توانند از تجربیات ارزنده ایران در این زمینه الگو بگیرند.

به گزارش ایرنا، پوخوف روز چهارشنبه در گفت و گو با روزنامه ماسکوفسکی کامسامولتس اظهار داشت: عراق و ایران دو الگوی متفاوت زندگی تحت تحریم ها را ارایه کرده اند و در شرایطی که عراق ویران شده و مردم آن دچار انحطاط فرهنگی شده اند، ایران کشوری با سطح بالای سواد، فقدان فقر آشکار مردم، بحث های زنده درباره حوادث جهان و اعتبار بالای حرفه های پزشکی و مهندسی است.

کارشناس روس با بیان اینکه تجربه تحریم عراق و ایران نشان می دهد که تحریم ها می تواند یک کشور را فلج یا زنده کند، افزود: روسیه باید راه دوم را انتخاب کند.

وی همچنین در ارتباط با وضعیت صنایع دفاعی روسیه در شرایط تحریم های غربی و اوکراینی اظهار داشت: تحریم های اوکراینی عواقب میان مدت دارد و در نهایت به نفع صنایع دفاعی روسیه و به ضرر اقتصاد اوکراین تمام خواهد شد.

وی اضافه کرد: البته روسیه سه تا پنج سال آینده با مشکلات جدی در زمینه اجرای سفارش های دولتی دفاعی روبرو خواهد شد زیرا در حال حاضر از اوکراین حدود 3 هزار قلم کالای دفاعی دریافت می شود و راه اندازی واحدهای تولید این کالاها در روسیه به خصوص در شرایط فوق العاده جاری پرهزینه خواهد بود.

پوخوف یادآوری کرد: در سال 2004 برای نخستین بار بحث جایگزینی واردات از اوکراین مطرح و حتی کارهای زیادی در این جهت انجام شد، ولی مخارج بالای این کار مانع از ادامه آن در روسیه و بازگشت به خرید کالاهای اوکراینی شد، ولی اکنون دیگر راه بازگشت وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، عواقب تحریم های غربی عمیق تر و طولانی تر خواهد بود زیرا تاکنون اقتصاد روسیه به عنوان اقتصاد باز تلقی و دسترسی تدریجی به بازارهای غربی و فناوری های غربی (که با پول نفتی و گازی خریده می شود) به عنوان شیوه عمل عادی تلقی می شد، ولی اکنون روسیه منزوی شده است و می تواند گزینه های دیگری را انتخاب کند.

وی تشریح کرد: یکی از گزینه ها در این راستا به روزسازی مستبدانه کشور (مانند اقدامات پتر کبیر و بلشویک ها) یا انتقال مرکز فعالیت اقتصادی به قسمت آسیایی کشور و گسترش سریع روابط با چین و مراکز دیگر غیرغربی است.

پوخوف افزود: تکرار سال 1937 و روش های استالینی در اقتصاد روسیه به دور از زیاده روی های آن زمان می تواند روسیه را نجات دهد، اما قبل از همه باید سطح مسئولیت نخبگان بی تفاوت فعلی را بالا برد.

روسیه در ماه های اخیر به دنبال تشدید تنش در روابط با غرب شاهد اعمال تحریم های اقتصادی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر بحران اوکراین بوده است.

هر چند مقام های روس اعلام کرده اند که تحریم های ضدروسی غرب به دلیل تنیدگی اقتصاد این کشور با اقتصاد جهانی تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارد، اما کارشناسان هشدار می دهند که ادامه این روند می تواند کشور را با رکود اقتصادی و تورم مواجه کند.

اروپام*5*518** 1337
کد N468858