با رای موافق نمایندگان صورت می گیرد

بررسی فوری طرح افزایش جمعیت بهره مند روستایی از آب شرب فوری

مجلس

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با یک فوریت طرح افزایش جمعیت بهره مند روستایی از آب شرب با 130 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی فوری طرح افزایش جمعیت بهره مند روستایی از آب شرب موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با یک فوریت طرح افزایش جمعیت بهره مند روستایی از آب شرب با 130 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

گفتنی است پیش از رأی گیری یک فوریت این طرح حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس یادآور شد: از آنجایی که اطلاع دارم باید بگویم در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملی منفی است و باید این نکته را در نظر گرفت

کد N468737