ساز و کار تعیین مالیات بر املاک مشخص شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ای از قانون مالیات های مستقیم مقرر کردند تعیین ارزش معاملاتی املاک درصدی از میانگین قیمت های روز منطقه باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در دستور کار مجلس قرار گرفت. این لایحه چندی پیش در مجلس بررسی شده بود اما موادی از آن جهت اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده بود بر این اساس نمایندگان با تصویب ماده ای در خصوص شیوه تعیین ارزش معاملاتی املاک برای اخذ مالیات تصمیم گیری کردند.

علاوه بر این مقرر شد کمیسیون تقویم املاک میانگین قیمت های روز منطقه را مشخص کند.

همچنین اعضای کمیسیون تقویم املاک در تهران و شهرستانها مشخص شد. با اصلاح ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مقرر شد تعیین ارزش معاملاتی به صورت درصدی از میانگین قیمت های روز منطقه به تفکیک انواع کاربری، برعهده کمیسیون تقویم املاک است. درصد مذکور برای کل کشور هر سال با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

این کمیسیون متشکل از 5 عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد و کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای شهر تشکیل می شود.

کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می کند. در موارد تقویم املاک واقع در بخش و روستاهای تابعه نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند در صورت نبودن شورای اسلامی شهریا بخش یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور تشکیل می شود.

جلسات کمیسیون با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات اخذ شده با رای حداقل 3 نفر از اعضا معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی در کمیسیون تقویم لازم الاجرا می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

بر اساس تبصره 1 این ماده سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبل از اتمام دوره در هر شهر یا بخش در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهد:

1: برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا است.

بر اساس تبصره 2 این ماده در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از 2 بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد به تصویب هیات وزیران می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.