کره شمالی:آمریکا گورستان حقوق بشر است

آمریکا,حقوق بشر

تهران-ایرنا-درپی کشته شدن یک نوجوان سیاهپوست به دست پلیس آمریکا و سرکوب اعتراض ها به این اقدام، کره شمالی روز چهارشنبه آمریکا را گورستان حقوق بشر خواند و از ˈواشنگتنˈ خواست به جای مداخله درامور دیگر کشورها به مسایل و مشکلات خود توجه کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از سئول، یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی که نامش ذکر نشده است، گفت: آمریکا به جای مداخله درامور دیگر کشورها بهتر است به موارد نقض حقوق بشر در خاک خود توجه کند.

وی گفت: دولت آمریکا حقوق مردم کشورش را زیرپا گذاشته است به طوری که مردم به خاطر تفاوت نژادی درمعرض تبعیض و تحقیر قرار گرفته اند و همواره با این بیم بسر می برند که امکان دارد هرلحظه هدف قرارگیرند.

این سخنگو گفت:بنابراین آمریکا نباید با سرکوب کردن معترضان به دنبال راه حلی برای این مساله باشد بلکه باید چهره واقعی جامعه آمریکا را که گورستانی برای حقوق بشر است، به همگان نشان دهد و درک درستی از حقوق بشر و رعایت موارد آن داشته باشد.

وی افزود: بهتر است آمریکا به جای مداخله درامورداخلی سایر کشورها به فکر مسایل و مشکلات خود باشد.

براساس این گزارش، هدف قرارگرفتن ˈمایکل براونˈ نوجوان سیاهپوست 18 ساله از سوی یک افسر سفیدپوست پلیس آمریکا درتاریخ 8 اوت (17مرداد) و برخورد خشونت آمیز نیروهای پلیس با معترضان به این اقدام در شهر ˈفرگوسنˈ درایالت ˈمیسوریˈ آمریکا تاکنون انتقادهای شدید جامعه بین المللی را به دنبال داشته که این کشور را به تزویر و نقض حقوق بشر و تبعیض نژادی دراین کشور متهم کرده اند.

آساق*5 *1450 *1446
کد N468639