با رای نمایندگان/

ناظران مجلس در کارگروه ایجاد تسریع در صدور مجوز از دستگاه های اجرایی انتخاب شدند

مجلس

3 عضو ناظر مجلس در کارگروه ایجاد تسهیل و تسریع در صدور مجوز از دستگاه های اجرایی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی انتخاب نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر کارگروه ایجاد تسهیل و تسریع در صدور مجوز از دستگاه های اجرایی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

بر این اساس حسین آذین نماینده مردم رفسنجان از سوی کمیسیون اصل 90 به عنوان ناظر بر این گروه به صحن علنی معرفی شد که با آرای 150 نفر از نمایندگان انتخاب شد.

سعید زمانیان نماینده مردم کوهرنگ نیز از سوی کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان ناظر بر این کارگروه به صحن معرفی شد که با 93 رای نمایندگان انتخاب گردید.

علاوه بر این ناصر عاشوری نماینده مردم فومن نیز از سوی کمیسیون اقتصاد به عنوان ناظر بر این کارگروه به صحن علنی معرفی شد که با رای 89 نفر از نمایندگان انتخاب شد.