نتایج نظرسنجی «ایرنا» نشان داد؛

بیشتر ایرانیان به سیاست های دولت یازدهم خوشبین هستند

دولت 93,ایرنا

تهران - ایرنا- نتایج تازه ترین نظرسنجی حضوری سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در میان شهروندان ساکن تهران و دیگر مراکز استان ها نشان داده که بیش از نیمی از مردم ایران نسبت به آینده امیدوار و به سیاست های دولت یازدهم خوشبین هستند.

همزمان با فرا رسیدن هفته ی دولت، یک سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید به ریاست «حسن روحانی» نیز می گذرد. در این ارتباط گروه نظرسنجی اداره کل پژوهش و بررسی های خبری ایرنا به منظور ارزیابی نظرها و دیدگاه های مردم در خصوص عملکرد دولت یازدهم و محبوبیت رییس جمهوری، به میان شهروندان تهران و 30 مرکز استان رفته است.

این نظرسنجی حضوری در مرداد ماه گذشته با نمونه آماری 554 نفر در تهران و یک هزار و 485 نفر در 30 مرکز استان انجام شد و مقوله هایی همچون خصوصیت های رییس جمهوری، رضایت از عملکرد دولت یازدهم در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز میزان امیدواری مردم نسبت به آینده و سیاست های دولت مورد سنجش قرار گرفت.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که موج امیدواری و خوش بینی نسبت به سیاست های دولت یازدهم در بیش از نیمی از مردم همچنان تداوم داشته و آنان معتقدند اجرای سیاست های تازه ی این دولت سبب بهبود وضعیت در سال جاری خواهد شد.

شهروندان تهرانی در پاسخ های خود به خصوصیت های رییس جمهوری نمره 1 تا 100 اعطا کردند که در این میان خصوصیت «خونسردی و اعتماد به نفس در برابر مشکلات» با نمره ی 82 بیشترین امتیاز را کسب کرد و ویژگی «نحوه ی بیان و سخنرانی» با 80.5 امتیاز در مرحله ی بعدی قرار گرفت.

به اعتقاد پاسخگویان خصوصیت های «جدیت و قاطعیت» در حسن روحانی، 71.5 امتیاز و «صداقت و قابل اعتماد بودن» 63 امتیاز دارد.

سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دولت در بخش های مختلف، طی یک سال گذشته از دیگر اهداف نظرسنجی ایرنا بود که کسب میانگین بالای 50 درصدِ نمره در این بخش، از رضایتِ بالای شهروندان از نتایج اجرای سیاست های جدید دولت در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حکایت دارد.

بر پایه ی نتایج به دست آمده در این بخش، عملکرد اقتصادی دولت نمره ی 47.4 درصد را از 75 امتیاز به دست آورده است.

همچنین رضایت مردم از عملکرد سیاسی دولت یازدهم نیز دارای امتیاز 24 از 40 است.

میزان رضایتمندی از عملکرد اجتماعی دولت هم از 55 امتیاز، رقم 28.5 را به دست آورده است.

شهروندان تهرانی میزان رضایت خود از برقراری امنیت را با 35.9 درصد «خیلی زیاد و زیاد» اعلام کردند و معتقدند اجرای سیاست های اقتصادی دولت جدید به میزان 43.7 درصد توانسته تا تورم و گرانی را مهار کند.

میزان امیدواری به آینده نیز از دیگر موارد مورد سنجش در این نظرسنجی بود.

بر پایه ی نتایج این بخش از نظرسنجی 64.1 درصد از پاسخگویان نسبت به آینده امیدوار و به برنامه های دولت خوش بین هستند. در همین حال 46.2 درصد هم اظهار کردند که وضعیت ایران در آینده مطلوب خواهد شد.

در این پژوهش 56 درصد از پاسخگویان تهرانی را مردان و 46 درصد را زنان تشکیل دادند که 42.6 درصد از آن ها دارای تحصیلات عالی لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر بودند.*** نتایج نظرسنجی در استان ها

افزون بر شهروندان تهرانی، یک هزار و 485 شهروند ساکن در 30 مرکز استان نیز در این نظرسنجی حضوری شرکت کردند. اعطای امتیازهای نزدیک و در عین حال بالا به خصوصیت های رییس جمهوری نشان دهنده ی رضایت بالا و تایید ویژگی های شخصیتی وی از نگاه ساکنان مراکز استان ها است.

بر پایه ی نتایج حاصل از نظرسنجی در مراکز استان ها، خصوصیت های «ویژگی ظاهری» رییس جمهوری با نمره ی 85.7 و «متانت و آرامش» با نمره ی 85.5 از 100 بیشترین امتیازها را از آنِ خود کردند.

خصوصیت «صداقت و قابل اعتماد بودن» رییس دولت یازدهم نیز از دید پاسخگویان دور نمانده و با کسب 75.9 امتیاز در مراحل بعدی قرار گرفت.

هموطنان ایرانی همچنین در سنجش خصوصیت«نحوه ی بیان و سخنرانی» حسن روحانی نمره ی 84.4 اعطا کردند.

سنجش عملکرد دولت در بخش های مختلف نیز از دیگر سوال های مورد سنجش از شهروندان ساکن در مراکز استان ها بود.

این پاسخگویان در امتیازدهی به عملکرد دولت نمره ی 61.2 را از 110 امتیاز برگزیدند و میزان رضایت از رسیدگی به خدمات بیمارستانی را 55.2 درصد اعلام کردند.

در نگاه 52.6 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی، در پیش گرفتن سیاستِ بهبود رابطه با کشورهای منطقه از سوی دولت یازدهم، میزان رضایتِ «خیلی زیاد و زیاد» را به همراه داشته است.

عملکرد دولت در حوزه ی دفاع از حقوق هسته یی و تامین منافع ملی نیز سبب ایجاد رضایتی در سطح «خیلی زیاد و زیاد» در میان 59.5 درصد از پاسخگویان شده است.

همچنین میزان رضایت شرکت کنندگان در نظرسنجی در مورد عملکرد دولت یازدهم در بخش های صیانت از اجرای قانون اساسی با 60.9 درصد و حفظ هویت ایرانی با 57.4 «خیلی زیاد و زیاد» است.

میزان امیدواری نسبت به آینده در میان شهروندان ساکن در سایر مراکز استان ها نیز همانند شهروندان تهرانی در دولت یازدهم افزایش یافته است و در مجموع 71.6 درصد از پاسخگویان، نسبت به آینده امیدوار و به برنامه های دولت خوش بین هستند.

در این نظرسنجی 62.8 درصد پاسخگویان ساکن در مراکز استان ها، از میان مردان و 37.2 درصد نیز از میان زنان بودند. از این تعداد نیز 55.9 درصد دارای تحصیلات عالی لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر بودند.

** گروه های نظرسنجی و پژوهش های خبری

*پژوهشم**9283**1755**1459
کد N468434

خواندنی از سراسر وب