نمایندگان یک طرح و یک لایحه اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند

استخدام نیروی انتظامی

تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک طرح و یک لایحه اعاده شده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس تبصره مورد ایراد شورای نگهبان در لایجه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را اصلاح کردند.

با اصلاح این تبصره، دولت موظف شد برای دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات قانونی لازم را در مدت یک سال از تاریخ تصویب به عمل آورد.

همچنین نمایندگان امروز تبصره ماده 11 طرح جامع حدنگار (کاداستر) که از سوی شورای نگهبان برای رفع ایرادات به مجلس ارجاع شده بود را اصلاح کردند.

نمایندگان روز گذشته ایرادات شورای نگهبان را در سایر مواد این طرح بررسی و اصلاح کردند. این تبصره روز گذشته در صحن علنی بررسی شد اما برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.

این کمیسیون نیز با اصلاح این تبصره امروز آن را به صحن علنی بازگرداند.

مجلسی ها تبصره ماده 11 این طرح را بدین ترتیب اصلاح کردند که پس از اتمام مدت 5 ساله لازم الاجرا شدن قانون حدنگار ادامه هرگونه خدمات ثبتی منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای می باشد.

نمایندگان مجلس پیش از این در ماده 11 طرح جامع حدنگار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند در مدت 5 سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمامی اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند و برای این منظور تمامی دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاه ها و اشخاص خصوصی مکلف هستند در زمانبندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می شود سند خود را به سازمان ارایه کنند.

سیام(3)**2021**س.ق**1336
کد N468350