جهت تامین نظر شورای نگهبان

مجلس دولت را موظف به دائمی کردن قانون استخدام نیروی انتظامی کرد

مجلس

جهت تامین نظر شورای نگهبان نمایندگان مجلس تبصره ای از لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی را اصلاح کردند که براساس آن دولت موظف است برای دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی اقدامات قانونی لازم را ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مجلس، اعاده شده از شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس یک تبصره از لایحه تنظیم مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی را اصلاح کردند که براساس آن دولت موظف است برای دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات قانونی لازم را ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب به عمل آورد.