مخالفت جلایی پور با حزب صادق خرازی: چهره بانفوذ ندارید

حمیدرضا جلایی ظور در یادداشتی در روزنامه اعتماد در مخالفت با تاسیس حزب ندا(نسل دوم اصلاح طلبان) توسط صادق خرازی نوشت:

تا زمان شكل‌گيري احزاب اصلاح‌طلب فراگيرتر، جوانان اصلاح‌طلب مي‌توانند در احزاب موجود يا بازوي جوانان شوراي مشورتي اصلاح‌طلبان نقش‌آفريني كنند و بكوشند با كسب تجربه و نشان دادن شايستگي سهم بيشتري از شوراي مركزي اين احزاب و ليست‌هاي انتخاباتي بگيرند. اگر هم با راهبردها و تاكتيك‌هاي رهبران احزاب كنوني مخالفند، چرا نمي‌كوشند از طريق لابي و گفت‌وگو مسير حزب را تغيير دهند؟

يكي از اهداف اعلام شده براي «نداي ايرانيان»، تعامل و چانه‌زني بيشتر با نهادهاي قدرتمند سياسي در ايران است. دوستان «نداي ايرانيان» مي‌توانند براي تمرين و دست‌گرمي هم كه شده اول براي قانع كردن بزرگان احزاب‌شان يا سهم بيشتر در شوراي مركزي حزب يا حتي شوراي مشاوران اصلاح‌طلبان رايزني كنند و اگر موفق شدند به توفيق مذاكره با ساير نيروهاي سياسي هم اميد ببندند. اگر اين جوانان از همراه كردن ساير جوانان اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلبان نسل پيشين‌ عاجز باشند، به طريق اولي در همراه كردن مديران ساير نهادهاي قدرتمند ناكام مي‌شوند. اگر امكان جلب حمايت و اعتماد ميانسالان احزاب كنوني، خاتمي، بزرگان اصلاح‌طلب و اكثر جوانان اين جريان را نداشته باشند، با چه توشه و تواني مي‌خواهند در مذاكره با نهادهاي امنيتي موفق شوند؟ اگر بزرگان اصلاح‌طلبي و حتي ساير جوانان حزبمان را هم نتوانيم همراه كنيم، انتظار داريم جناح مقابل چه تره‌يي برايمان خرد كند؟

اما بياييد فرض كنيم اين دو ايراد شكلي مهم به «نداي ايرانيان» وارد نباشد. يعني اولا حزب جوانان نباشد و ثانيا دلايل كافي براي اينكه حزب جديد تاسيس كنند داشته باشند.

سوال شكلي ديگري كه مي‌توان پرسيد اين است كه وزنه‌هاي اين جريان كيستند؟ اگر بنا است فضايي براي تحرك سياسي باز شود، چرا با همراهي بزرگان و چندين چهره ميانسال خوش‌سابقه‌ و توانمند كه مجال فعاليت هم دارند حزبي تاسيس نشود؟ كدام حزب موفق در قرن اخير در ايران تاسيس شده است كه چندين چهره تراز اول ميان موسسان آن نبوده‌اند؟ نهضت آزادي هنوز از سرمايه نام موسسانش - بازرگان، طالقاني و سحابي - و عضويت چند چهره با نفوذ زنده است. احزاب كارگزاران و مشاركت و مجمع روحانيون هر كدام داراي چندين چهره تاثيرگذار در عرصه عمومي و اعضاي خوشنام و توانمند كابينه‌هاي دولت‌هاي پيشينند. اما «نداي ايرانيان» داراي چهره‌ها‌ي تراز اول و با نفوذ سياسي با سرمايه سياسي و اخلاقي قابل اتكا نيست.

 

17302

کد N468092