پایان تلخ خیال‌بافی نتانیاهو؛

اظهارنظر رهبران مقاومت فلسطین درباره آتش‌بس/ آنچه ارتشهای عرب در انجامش ناکام ماندند، محقق شد