عبدالعزیز بلخادم از سوی رئیس جمهوری الجزایر عزل شد

آفریقا و خاورمیانه

رسانه ها از عزل یکی ازمشاوران ارشد رئیس جمهوری الجزایر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر، عبدالعزیز بلخادم رئیس حزب حاکم را از همه پستهای دولتی عزل کرد.

منابع الجزایری اعلام کردند که درباره علت این اقدام توضیحی داده نشده است.

عبدالعزیز بلخادم یکی از سیاستمداران نزدیک به عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمووری الجزایر است که سال ها به عنوان وزیر خارجه و سپس نخست وزیر فعالیت داشت و به عنوان رئیس حزب حاکم در دوره جدید ریاست جمهوری بوتفلیقه انتخاب شد.وی از شخصیت های نزدیک به اسلام گرایان الجزایر تلقی می شود.