با حضور گسترده هواداران مقاومت؛

جشن و شادی مردم فلسطین از پیروزی مقاومت در جنگ غزه آغاز شد

آفریقا و خاورمیانه

در پی پذیرش شرایط آتش بس توسط رژیم صهیونیستی، مردم فلسطین به ویژه در غزه پیروزی مقاومت را در این جنگ نابرابر جشن گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، در پی آغاز آتش بس نامحدود در غزه مردم فلسطین به جشن و پایکوبی پرداختند.

مردم فلسطین به ویژه در غزه معتقدند: پذیرش شرایط آتش بس توسط رژیم صهیونیستی پس از گذشت 51 روز از تجاوزات همه جانبه علیه غزه، پیروزی مقاومت محسوب می شود، به ویژه اینکه در این جنگ صهیونیستها هیچ دستاورد قابل ذکری غیر از کشتار زنان و کودکان فلسطینی نداشته اند.

آتش بس نامحدود در غزه از ساعت هفت به وقت غزه (20:30 به وقت تهران) آغاز شده است.