یک مقام فلسطینی:

خبر شهادت احمد جبریل در دمشق صحت ندارد

آفریقا و خاورمیانه

یک مقام جبهه خلق برای آزادی فلسطین خبر شهادت احمد جبریل دبیرکل این جنبش در دمشق را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی الخبرپرس، برخی منابع رسانه ای در سوریه از کشته شدن "احمد جبریل" دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین (فرماندهی کل) خبر داده بودند.

"عماد رامز" مسئول دفتر این جبهه فلسطینی در لبنان با تکذیب این خبر، افزود: کشته شدن احمد جبریل صحت ندارد و وی همچنان به صورت طبیعی به فعالیتهای روزانه خود ادامه می دهد.

این در حالی است که منابع سوری روز گذشته از کشته شدن احمد جبریل در اثر انفجار بمب در منزلش خبر داده بودند.