استاندار بغداد:

تدابیر امنیتی فقط به منطقه سبز بغداد محدود نشود

آفریقا و خاورمیانه

استاندار بغداد ضمن تاکید بر ضرورت تعویض طرح امنیتی و برکناری فرماندهان امنیتی بغداد خواستار اتخاذ تاکتیک های و تدابیر امنیتی منطقه سبز در همه مناطق دیگر این استان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، علی التمیمی استاندار بغداد خواستار تعویض فرماندهان امنیتی و طرح و تاکتیک های سنتی که در برابر تروریست کارایی ندارد شد.

وی افزود: اگر این فرماندهان عوض نشوند دست به تظاهرات می زنیم. همه مناطق بغداد حتی مراکز مقدس آن به استثنای منطقه سبز در معرض تروریسم قرار دارد.

استانداز بغداد تاکید کرد: مشابه منطقه سبز بغداد باید از دیگر مناطق نیز حفاظت شود و نوری المالکی باید دستگاه های پیشرفته آن به دیگر مناطق بغداد برای مبارزه با تروریسم منتقل کند.

وی از حیدر العبادی نیز خواست که پرونده امنیتی در بغداد را در اولویت قرار دهد.

التمیمی تاکید کرد: پارلمان باید با بودجه نصب دوربین ها، دستگاه سونار(دستگاه کشف مواد منفجره) پیشرفته و به کارگیری تکنولوژی علمی برای مقابله با تروریسم موافقت کند و تلاش های اطلاعاتی را تقویت کند.