العبادی خواستار اشتراک مساعی علیه داعش شد/طرح خواسته های غیر معقول برخی گروههای سیاسی

آفریقا و خاورمیانه

العبادی بر ضرورت تشریک مساعی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی در مبارزه با داعش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل النهرین، حیدر العبادی مامور تشکیل کابینه در عراق گفت: شرایط حساسی که عراق با آن روبرو است عمل مشترک با اقلیم کردستان برای پایه ریزی روند سیاسی و پس گرفتن مناطق تحت اشغال داعش را ضروری می کند.

العبادی تاکید کرد: وضعی که عراق با آن روبرو است وحدت صفوف همه گروههای سیاسی و بافت های اجتماعی برای عمل مشترک با اقلیم کردستان برای پایه ریزی روند سیاسی عراق بر اساس دموکراسی و قانون اساسی را ایجاب می کند.

از سوی دیگر توفیق الکعبی نماینده وابسته به جریان اصلاح ملی گفت: گروههای سیاسی خواسته های خود را در زمینه تشکیل دولت جدید مطرح کرده اند و این خواسته ها برخی از آنها مشروع هستند و بیشتر آنها نیز غیر مشروع است.

وی بیان کرد: ائتلاف نیروهای ملی خواستار لغو اقدامات هیئت عدالت و بازجویی(بعثی زدایی) شده است که تحقق این امر در دوره تشکیل دولت محال است. اصلاح قانون هیئت و تعلیق اقدامات آن در حیطه اختیارات مجلس و دیگر قواست و از اختیارات نخست وزیر مکلف در مدت کوتاه تشکیل دولت جدید خارج است.