درخواست بیش از 57 نماینده برای رسیدگی هرچه زودتر لایحه کاهش ساعت کاری زنان کارمند

نمایندگان

تهران - ایرنا- بیش از 57 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به هیات رییسه با استناد به ماده 104 آیین نامه داخلی درخواست کردند لایحه کاهش ساعت کاری زنان کارمند با شرایط خاص با اولویت در دستور کار مجلس قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس این درخواست را در نامه ای به هیات رییسه تقدیم کرده است.

آلیا در این نامه از هیات رییسه مجلس خواست تا با توجه به تصویب لایحه کاهش ساعات کاری زنان کارمند با شرایط خاص در کمیسیون اجتماعی مجلس و نیز طولانی شدن فرآیند رسیدگی به آن و با توجه به این که این لایحه توسط دولت قبل ارایه شده و کارگروه هدف و مشمول مفاد لایحه به طورجدی پیگیر آن است؛ خواهشمند است مطابق ماده 104 آیین نامه داخلی، لایحه مذکور دراولویت رسیدگی در دستور کار مجلس قرار گیرد.

نسخه ای از این نامه امروز به ایرنا نمابر شد.

سیام.9136**1336
کد N467535