ابراز نگرانی ایران  از تشدید خشونت و درگیری در لیبی 

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تحولات اخیر لیبی ، ضمن ابراز نگرانی از تشدید خشونت و درگیری و به خطر افتادن جان غیرنظامیان در این کشور ، همه طرفهای درگیر را به خویشتن داری و حل و فصل مسالمت آمیز مسائل از طریق گفتگو دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تحولات اخیر لیبی ، ضمن ابراز نگرانی از تشدید خشونت و درگیری و به خطر افتادن جان غیرنظامیان در این کشور ، همه طرفهای درگیر را به خویشتن داری و حل و فصل مسالمت آمیز مسائل از طریق گفتگو دعوت کرد.

افخم ضمن تاکید بر اهمیت تعیین سرنوشت آن کشور به دست مردم لیبی ، هرگونه دخالت خارجی و توسل به زور در لیبی را مردود دانست.