مجلس موافقت کرد:

بررسی فوری طرح برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه

مجلس

نمایندگان مجلس در نشست علنی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و صندوق مهر امام رضا(ع) به منظور پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان برداشت کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ازدواج موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و صندوق مهر امام رضا(ع) به منظور پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان برداشت کند.

گفتنی است که در ابتدا دوفوریت این طرح به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 106 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن با آن مخالفت کردند. سپس یک فوریت طرح یادشده به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 128 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

یادآور می‌شود براساس ماده واحده این طرح مبلغ پانصد میلیون (500.000.00) دلار از سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کسر و برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در صندوق مهر امام رضا (ع) در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در جهت پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان به مصرف برسد. تبدیل ارز به ریال در مرکز مبادلات ارزی صورت می‌گیرد.

کد N466953