دوگانی و میرمحمدی ناظران مجلس در شورای عالی آمار شدند

مجلس

نمایندگان جریان انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به‌عنوان اعضای ناظر در شورای عالی آمار، محمدحسن دوگانی را با 116 رأی و محمدحسین میرمحمدی را با 90 رأی انتخاب کردند.

نمایندگان مجلس اعضای ناظر در شورای عالی آمار را انتخاب کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به‌عنوان اعضای ناظر در شورای عالی آمار، محمدحسن دوگانی را با 116 رأی و محمدحسین میرمحمدی را با 90 رأی انتخاب کردند.

کد N466822