نمایندگان عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 انتخاب شدند

مجلس

نمایندگان مجلس،‌ محمدحسین حسین‌زاده بحرینی را با 109 رأی، حمیدرضا فولادگر را با 107 رأی و محمد رجایی باغ‌سیاهی را با 85 رأی به عنوان نمایندگان عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی انتخاب کردند.

نمایندگان اعضای شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را انتخاب کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان انتخاب 3 نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی محمدحسین حسین‌زاده بحرینی را با 109 رأی، حمیدرضا فولادگر با 107 رأی و محمد رجایی باغ‌سیاهی را با 85 رأی انتخاب کردند.

کد N466702