جزئیات نامه رهبر حوثیها به رئیس جمهوری یمن

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری یمن در نشستی جزئیات نامه رهبر حوثیها به وی را در خصوص نظر سران انصار الله در خصوص چالشهای سیاسی و اقتصادی یمن فاش کرد.

به گزارش خبرگزایر مهر به نقل از خبرگزاری یمنی "خبر"، کمیته میانجیگر مکلف شده از سوی "عبدربه منصور هادی" برای انجام مذاکرات با حوثیها که طی روزهای اخیر برای مذاکره با رهبران جنبش انصارالله به صعده سفر کرده بود و با اعلام شکست این مذاکرات به صنعا بازگشته است، شب گذشته نشستی را با مقامات این کشور از جمله رئیس جمهوری و نخست وزیر یمن برگزار کرد .

ریاست این هئیت میانجیگر را "احمد عبیر بن دغر" وزیر ارتباطات یمن بر عهده داشت.

بن دغر با ارائه گزارشی مکتوب به مقامات یمن در نشست مذکور، آنها را در جریان نتایج سفرش به صعده و مذاکره با سران انصارالله قرار داد.

هادی نیز در نشست عصر دوشنبه به نامه ای که از سوی "عبدالملک الحوثی" به وی ارسال شده بود اشاره و جزئیات این نامه را که در بردارنده نظرات و عقاید سران انصار الله است، اعلام کرد.

وی اعلام کرد که در این نامه به تشکیل دولت فراگیر ملی با مشارکت همه گروهها و تعیین میزان مشارکت آنها تاکید شده است.

عبدالملک در خصوص حذف یارانه از مشتقات نفتی نیز معتقد است که دولت باید مشتقات نفتی را به قیمت اولیه در بندرگاهها برای مردم خریداری کند و همه هزینه های مربوط به حمل و نقل را بر عهده بگیرد.

منابع همچنین اعلام کردند که کمیته میانجیگر پیشنهاد کرده است که کمیته ای از کارشناسان اقتصادی برای رسیدگی به بحران اقتصادی به وجود آمده در یمن و ارائه راه حل برای حل این بحران، تشکیل شود.