ناظران مجلس در هیأت نظارت اندوخته اسکناس انتخاب شدند

مجلس

نمایندگان با 128 رأی به سعید زمانیان دهکردی و 77 رأی به سیدمحمدحسین میرمحمدی از مجموع 189 رأی اخذ شده این نمایندگان را به عنوان ناظران مجلس در هیأت نظارت اندوخته اسکناس انتخاب کردند.

نمایندگان مجلس با رأی خود اعضای هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس را انتخاب کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با 128 رأی به سعید زمانیان دهکردی و 77 رأی به سیدمحمدحسین میرمحمدی از مجموع 189 رأی اخذ شده این نمایندگان را به عنوان ناظران مجلس در هیأت نظارت اندوخته اسکناس انتخاب کردند.

کد N466539