با رای نمایندگان؛

ناظران مجلس در هیات نظارت اندوخته اسکناس انتخاب شدند

مجلس

با رای نمایندگان مجلس 2 عضو ناظر مجلس در هیات نظارت اندوخته اسکناس انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه، انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان عضو در هیات نظارت اندوخته اسکناس در دستور کار نمایندگان قرار داشت.

با رای نمایندگان مجلس محمد حسین میرمحمدی و سید سعید زمانیان به عنوان اعضای ناظر مجلس در هیات نظارت اندوخته اسکناس انتخاب شدند.

حمید رضا خصوصی، محمد باقری، عثمان احمدی، محمد حسین میرمحمدی و سعید زمانیان نامزدهای معرفی شده برای عضویت در هیات نظارت اندوخته اسکناس بودند که زمانیان با 128 رای و میر محمدی با 77 رای از مجموع 189 رای ماخوذ شده به عنوان ناظرین مجلس در هیات نظارت اندوخته اسکناس انتخاب شدند.