با تصویب نمایندگان مجلس:

انتشار اطلاعات نظامی در نقشه‌های ثبتی بدون هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک ممنوع شد

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه‌های ثبتی بدون موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح جامع حدنگار (کاداستر) اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت.

نمایندگان مجلس، پس از بررسی بندهایی از این ماده واحده‌هایی از این طرح ایرادات شورای نگهبان را رفع کردند و ماده 11 این طرح درباره حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگشت تا پس از اصلاح ایرادات بار دیگر در صحن علنی مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد.

بر اساس ماده 10 این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح را مکلف کردند، حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نیاید، بنا به درخواست سازمان، نقشه مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب الحاق تبصره‌ای به این ماده، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح را مکلف کردند، عکس‌ها و نقشه‌های اماکن و املاک نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید.

انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه های ثبتی بدون موافقت مراجع ذیربط ممنوع است.