آمریکا و چند کشور اروپایی نسبت به مداخله خارجی در لیبی هشدار دادند

اروپا,لیبی

تهران- ایرنا- آمریکا و همپیمانان اروپایی آن روز گذشته با صدور یک بیانیه مشترک نسبت به مداخله خارجی در لیبی هشدار داده و این امر را موجب تقسیم بیشتر و تضعیف روند تغییرات دمکراتیک در این کشور دانستند.

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، کشورهای آمریکا، فرانسه، ایتالیا و انگلیس طی یک بیانیه مشترک که توسط وزارت خارجه آمریکا صادر شد، تاکید کردند که ˈمداخله خارجی در لیبی، تقسیم های کنونی در این کشور را افزایش داده و سبب تضعیف پایه های تغییرات دمکراتیک در این کشور می شودˈ.

واشنگتن و همپیمانان اروپایی اش ضمن محکوم کردن تشدید درگیری ها و اقدامات خشونت آمیز در لیبی خواستار تداوم عملیات دمکراتیک در این کشور پر از هرج ومرج شدند.

دولت شکننده لیبی که پس از سقوط حکومت خودکامه ˈمعمر قذافیˈ روی کار آمده است قادر به کنترل گروه های مختلف شبه نظامی در این کشور نیست. این گروه ها در ائتلاف با جناح های سیاسی رقیب می کوشند به مطالبات خود در زمینه قدرت و سیاست در لیبی دست یابند.

رسانام** 1453** 1337
کد N466380