مجلسی ها 6 ایراد شورای نگهبان در طرح حدنگار را اصلاح کردند

رفع ایرادات شورای نگهبان,طرح کاداستر

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد 4، 7، 9، 10، 15 و 17 طرح جامع حدنگار (کاداستر) را رفع کردند و تبصره ماده 11 آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح جامع کاداستر پرداختند و 6 ماده آن را اصلاح و ماده 11 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع دادند.

شورای نگهبان این مواد را دارای ایراد قانون اساسی و خلاف شرع دانسته بود.

نمایندگان با اصلاح ماده 4 این طرح مقرر کردند: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در مدت مذکور در ماده 3 نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه کد انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه یا محل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت ها و ممنوعیت های آن باشد.

همچنین نمایندگان مجلس ماده 7 این طرح را به این شرح اصلاح کردند: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط به آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تامین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند.

همچنین این سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط مذکور و بهره برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آنلاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند.

براساس این اصلاحیه، با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 9 این طرح را نیز اصلاح کردند.

با اصلاح ماده 9 تمامی دستگاه ها مکلف شدند همه مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود را از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی حداکثر در مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و در جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.

همچنین تبصره ای نیز به این ماده اضافه شد.

در این تبصره آمده است: آیین نامه اجرایی مربوط به مصادیق جنبه های امنیتی در مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

سیام ** 9103** ل.ا**1336
کد N466308