پ.ک.ک سه مهندس چینی را در جنوب شرق ترکیه ربود

ک,ک

آنکارا- سه مهندس چینی از سوی عناصر حزب غیر قانونی کارگران کرد ترکیه (پ. ک. ک ) در استان شیرناک در جنوب شرقی ترکیه ربوده شدند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری دوغان ، مهندسان چینی در یک نیروگاه برق حرارتی متعلق به یک شرکت خصوصی در منطقه ˈسیلوپیˈ در استان شیرناک کار می کردند.

بر پایه این گزارش عناصرˈپ. ک. ک ˈ پیش از حمله به این نیروگاه حرارتی، مهندسان چینی را در یک مغازه در نزدیکی محل کارشان ربودند.

نیروهای نظامی و ژاندارمری ترکیه برای نجات مهندسان چینی عملیات گسترده ای را آغاز کرده اند.

هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.

خاورم ** 2010**1566
#ک #ک"
کد N466281