با نظر موافق نمایندگان و جهت تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛

پیوستن سرپرست کمیته امداد و رئیس بنیاد شهید به ترکیب شورای عالی اشتغال

مجلس

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح الحاق 3 بند به مواد 2 و 4 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال جهت تامین نظر شورای نگهبان با 110 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

نمایندگان مردم در خانه ملت با پیوستن سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) و رئیس بنیاد شهید به ترکیب شورای عالی اشتغال موافقت کردند.

به گزارش ایلنا،‌ نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح الحاق 3 بند به مواد 2 و 4 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال جهت تامین نظر شورای نگهبان با 110 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این اصلاحیه در ابتدا عنوان طرح اصلاح و به عبارت "طرح الحاق 3 بند به مواد 2 و 4 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال" تغییر یافت.

همچنین براساس این اصلاحیه بندهای زیر به ماده 2 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب 1/6/1377 الحاق می‌گردد:

- سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)

- رئیس نباید شهید و امور ایثارگران

شایان ذکر است یک بند الحاقی نیز به ماده 4 قانون یادشده به شرح زیر اضافه شد:

- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)

در این اصلاحیه همچنین یک بند به ماده واحده الحاق می‌شود که بدین شرح است:

پ- در ماده 6 قانون عبارت "با تایید رئیس جمهور قابل اجرا است" جایگزین عبارت "معتبر خواهد بود" می‌گردد.

که براساس این بند الحاقی متن ماده 6 بدین شرح اصلاح می‌گردد:

ماده 6- شورای عالی اشتغال حداقل هر 6 ماه یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا به رسمیت یافته و تصمیمات شورا با اکثریت آرای اعضای حاضر با تایید رئیس جمهور قابل اجرا است.

کد N466014