با تصویب مجلس:

مصوبات شورای عالی اشتغال با تایید رئیس جمهور قابل اجرا است

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع ایراد شورای نگهبان به طرح الحاق موادی به قانون تشکیل شورای اشتغال مقرر کردند که مصوبات این شورا با تایید رئیس جمهور قابل اجرا باشد.

به گزاش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح الحاق موادی به قانون تشکیل شورای اشتغال در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

پیش از این نمایندگان با تصویب این طرح مقرر کرده بودند که سرپرست کمیته امداد با داشتن حق رأی بتواند در شورای عالی اشتغال عضو شود که شورای نگهبان این طرح را مغایر با ماده 60 قانون اساسی دانست.

نمایندگان مجلس با اضافه کردن عبارتی به ماده ای از این قانون مقرر کردند که مصوبات شورای عالی اشتغال با تایید رئیس جمهور قابل اجرا باشد، بدین ترتیب سرپرست کمیته امداد نیز می تواند ضمن عضویت در شورای عالی اشتغال حق رای نیز داشته باشد.