در حمله راکتی حماس؛

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شده است

اسرائیل,مرکز ا طلذع رسانی فلسطین

تهران - ایرنا - مقاومت فلسطین اعلام کرد: در حمله راکتی گردان های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به پایگاه ناحل عوز، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شده است.

به گزارش ایرنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یک مسئول مقاومت اعلام کرده که «بنی گانتس» در حمله راکتی حماس به ناحل عوز مجروح شده است.

این منبع فلسطینی تاکید کرده که دشمن صهیونیستی سعی می کند مانع از انتشار این خبر شود زیرا بنی گانتس فرد دوم ارتش پس از موشه یعلون وزیر جنگ اشغالگران قدس است.

گردان های قسام جمعه گذشته، 15 راکت به پایگاه نظامی ناحل عوز شلیک کردند که بر اثر این حمله، چند نظامی رژیم صهیونیستی به شدت مجروح شدند.

مقاومت اعلام کرد که بنی گانتس یکی از مجروحان این حمله بوده است.

رسانام**1502** 2023
کد N465790