عربستان سعودی 17 تن را به 33 سال زندان محکوم کرد

زندانی

تهران – ایرنا – یک دادگاه ویژه در عربستان 17 تن را به اتهام عضویت در یک گروه تروریستی به 9 تا 33 سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ریاض، جرم این گروه ˈپیروی از یک ایدئولوژی افراطی، نافرمانی از مقامات در مسافرت برای جنگ در خارج از کشور، و عضویت در یک گروه تروریستیˈ عنوان شده است.

بیانیه دادگاه در مورد این گروه ادامه داد: این گروه با اعضای سازمان تروریستی در تماس بوده اند، یک رسانه خبری در حمایت از آن تاسیس کرده و از تروریسم حمایت مالی کرده اند.

به نظر می رسد منظور دادگاه از گروه تروریستی القاعده باشد.

جرم این افراد همچنین در اختیار داشتن سلاح و مهمات برای ضربه زدن به امنیت اعلام شده است.

در این بیانیه سخنی از ملیت این افراد و یا محل فعالیت آنان به میان نیامده است.

رسانام**9242** 3404
کد N465733