تیراندازی در یک پایگاه نظامی آمریکا

آمریکا اروپا

تیراندازی در مقر فرماندهی پایگاه فورت لی در ویرجینیا یک زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌ بی سی، تیراندازی در یک پایگاه نظامی آمریکا در ایالت ویرجینیا یک زخمی برجای گذاشت.

این تیراندازی درساختمان 5020  مقر فرماندهی پادگان فورت‌لی رخ داده است.

بنا به گزارش وزارت دفاع آمریکا عامل تیراندازی در این تیراندازی زخمی شده است و به غیر از او شخص دیگری آسیب ندیده است.

علت این حادثه تلاش یک زن نظامی آمریکایی برای خودکشی عنوان شده است.