دفاع شخصیت برجسته مسیحیان لبنان از حضور نیروهای حزب‌الله در سوریه

آفریقا و خاورمیانه

یکی از شخصیتهای مسیحیان لبنان به شدت از حضور نیروهای حزب الله لبنان در سوریه حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کمیل مبارک" در گفتگو با شبکه لبنانی OTV، طرفهایی که دخالت حزب الله در سوریه را  اشتباه عنوان می دانند، کوته بین خطاب کرد.

وی که از شخصیتهای دینی مسیحی در لبنان است و پدر روحانی خطاب می شود، افزود: من هیچ مانعی برای دیدار با "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان ندارم.

کمیل مبارک با اشاره به لزوم آمادگی مسیحیان لبنان برای چالشهای منطقه ای، تاکید کرد: لبنان بستر مناسبی برای داعش نیست.