وزیرخارجه لیبی:

لیبی درخواست دخالت نظامی خارجی نکرده است

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه لیبی در پایان نشست وزیران خارجه همسایگان لیبی از نبود درخواست نزد این کشور برای دخالت بین المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه الیوم السابع، محمد عبدالعزیز وزیر خارجه لیبی در نشست خبری مشترک با سامح شکری در پایان نشست وزیران کشورهای همسایه لیبی گفت: لیبی درخواست دخالت نظامی بین المللی برای برقراری ثبات نکرده است و درخواستی جز توسعه تیم سازمان ملل در این کشور نمی کند.

وی افزود: طرحی که مصر ارائه داده است بخشی از تلاش های منطقه ای و بین المللی برای حمایت از روند دموکراسی در لیبی است.درگیری های کنونی لیبی در واقع نزاع میان مشروعیت و کسانی که قصد ویرانی کشور و نهادهای آن را دارند است.

وزیر خارجه لیبی تاکید کرد: لیبی به ایجاد ساختار نظامی نیاز دارد و باید ارتش و پلیس در لیبی ایجاد شود و ساختار دستگاه اطلاعاتی مورد بازنگری قرارگیرد تا لیبی بتواند از تاسیسات حیاتی که در راس آنها میادین نفتی قرار دارد حفاظت کند.