• ۸بازدید
سفیر اندونزی در گفتگو با مهر:

ایران جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی اندونزی دارد/نظم امنیتی آسیا متفاوت از دیگر مناطق جهان است

وبگردی