اعتراضات علیه ریاضت اقتصادی در اسپانیا به درگیری با پلیس انجامید

اسپانیا,ریاضت های اقتصادی

مادرید- ایرنا- اعتراضات صدها اسپانیایی در شهر ˈسانتیاگو د کومپوستلاˈ مرکز ایالت گالیسیا در شمال غربی این کشور علیه ریاضت اقتصادی دولت و همزمان با دیدار ˈآنگلا مرکلˈ صدر اعظم آلمان از این شهر به درگیری با پلیس انجامید.

روزنامه ال موندو نوشت: در این اقدام اعتراض آمیز که تشکل های کارگری و جنبش های خارجیان نیز شرکت داشتند، تظاهر کنندگان علیه صدراعظم آلمان و نخست وزیر اسپانیا شعار دادند و ماموران پلیس با برقراری تدابیر شدید امنیتی ، مانع از ادامه حرکت آنان به سوی محل برگزاری نشست مرکل و ماریانو راخوی شدند.

ˈفرانسیسکو جورکرا ˈ نماینده حزب ملی گرای گالیسیا در مجلس اسپانیا و یکی از مجروحان درگیری نیروهای پلیس با تظاهرکنندگان گفت :پلیس یک ˈمحاصره واقعیˈ در این شهر اعمال کرد و مانع از ابراز نارضایتی شهروندان و گروه های اجتماعی علیه سیاست های اقتصادی مرکل و راخوی شد.

اروپام *5*491**5981
کد N465555