عمر الحاسی مامور تشکیل کابینه در لیبی شد

آفریقا و خاورمیانه

رسانه ها از مامور شدن عمر الحاسی برای تشکیل کابینه از سوی رئیس پارلمان این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز اعلام کرد: نوری بوسهمین رئیس پارلمان لیبی، عمر الحاسی را مامور تشکیل کابینه کرد.

این درحالی است که درگیری ها در مناطق مختلف لیبی از جمله در شرق ادامه دارد و جنگنده ها یک انبار مهمات وابسته به گروههای مسلح را در درنه در شرق لیبی هدف قرار داده اند.