نخست وزیر جدید عراق خواستار پیروی شبه نظامیان از دولت مرکزی شد

حیدر العبادی

تهران – ایرنا – ˈحیدر العبادیˈ نخست وزیر جدید عراق روز دوشنبه خواستار توقف فعالیت های سرخود شبه نظامیان و پیروی آنان از قوانین دولت مرکزی شد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، حیدر العبادی در نخستین نشست مطبوعاتی اش از زمان انتخاب به عنوان نامزد نخست وزیری این کشور گفت که پدیده ˈفعالیت سرخود شبه نظامیانˈ باعث نگرانی است و وی این پدیده را بسیار خطرناک می داند.

ˈالعبادیˈ که تا 10 سپتامبر (19 شهریور) فرصت دارد دولت جدید این کشور را تشکیل دهد، در نشست مطبوعاتی امروز، ابراز خوشبینی کرد که بتواند هیات وزیران را تا زمان تعیین شده معرفی کند.

رسانام**9163**5981
کد N465395