بیانیه حزب مردمی اصلاحات در محکومیت نقض حقوق بشر در فرگوسن آمریکا

سیاست داخلی

این حزب حرکت بی رحمانه و وحشیانه دولت مردان آمریکا را به شدت محکوم می‌کند و با مردم ایالات فرگوسن آمریکا ابزار همدردی می‌کند.

حزب مردمی اصلاحات ایران زین با صدور بیانیه ای نقض حقوق شد که ایالات فرگوسن امریکا را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

واقعه دلخراش که به تازگی در ایالات فرگوسن آمریکا رخ داده است قلب هر انسان آزاده ای را به درد می آورد، این حرکت در قرن 21 میلادی نشان دهنده وحشی گری دولت مردان و سیاست گذاران آمریکاست که عین نقض حقوق بشر و به تمسخر گرفتن قوانین آن می باشد که بزرگترین مدعیان دفاع از حقوق بشر (دولت آمریکا) را رسوا می‌کند.

این حرکت نژادپرستی مدرن در کنار وحشی گری یادآور عصر حجر درمورد سیاه پوستان و رنگین پوستان می باشد.

لذا این حزب حرکت بی رحمانه و وحشیانه دولت مردان آمریکا را به شدت محکوم می‌کند و با مردم ایالات فرگوسن آمریکا ابزار همدردی می‌کند.

در این مورد از سازمام ملل و دفاع از حقوق بشر خواستار رسیدگی به این حرکت ظالمانه و خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایالات فرگوسن آمریکا هستیم.

کد N465283