حمایت وزارت امور خارجه ایران از حل و فصل مسالمت آمیز تحولات جاری در پاکستان

سیاست خارجی

سخنگوی وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات پاکستان طی روزهای اخیر ، ضمن اشاره به حمایت جمهوری اسلامی ایران از پیشبرد روندهای دموکراتیک در این کشور،  ابـراز امیدواری کرد که هرگونـه اختلاف نـظر میـان احزاب و گروه های مختلف پـاکستانی در راستای تـأمین منـافع مردم پـاکستان به گونه ای مسالمت آمیز و بدون تشنج و درگیری خاتمه یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سخنگوی وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات پاکستان طی روزهای اخیر، ضمن اشاره به حمایت جمهوری اسلامی ایران از پیشبرد روندهای دموکراتیک در این کشور، ابـراز امیدواری کرد : هرگونـه اختلاف نـظر میـان احزاب و گروه های مختلف پـاکستانی در راستای تـأمین منـافع مردم پـاکستان به گونه ای مسالمت آمیز و بدون تشنج و درگیری خاتمه یابد.