سامانی نماینده وزارت کشور در شورای مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل شد

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی نامه ای خطاب به پور محمدی وزیر دادگستری سلمان سامانی را بعنوان نماینده تام الاختیار این وزارتخانه جهت عضویت در شورای مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد معرفی کرد.

وزیر کشور سلمان سامانی را بعنوان نماینده تام الاختیار وزارت کشور در شورای مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی نامه ای خطاب به پور محمدی وزیر دادگستری سلمان سامانی را بعنوان نماینده تام الاختیار این وزارتخانه جهت عضویت در شورای مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد معرفی کرد.

کد N465261